Top Politicians

Random Name
Pir Imran Ahmad Shah Wali

Member National Assembly (MNA – NA-147)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Ch. Muhammad Ashraf

Member National Assembly (MNA – NA-148)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Rai Muhammad Murtaza Iqbal

Member National Assembly (MNA – NA-149)

  Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Pir Khizer Hayat Shah Khagga

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-196)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Malik Nadeem Kamran

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-197)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Malik Muhammad Arshad

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-198)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Naveed Aslam Khan Lodhi

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-199)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Rana Riaz Ahmad

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-200)

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
Syed Samsam Ali Shah Bukhari

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-201)

  Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Malik Nauman Ahmad Langrial

Member Punjab Provincial Assembly (MPA – PP-202)

  Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Ch. Nouraiz Shakoor Khan

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Mian Anwar-ul-Haq Ramy

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Rai Hasan Nawaz Khan

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Haji Shaikh Muhammad Chohan

Pakisan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Mian Umair Ali

Pakistan Tehrik-e-Insaf

  0310-0000004


Random Name
Chaudhary Saghir Anjum

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Malik Muhammad Yaar Dhakku

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Rana Aftab Ahmad Khan

Pakisan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Malik Faiasl Jalal Dhakku

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Sheikh-Shahid-Hameed

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Chaudhary Mohammad Ali Shakoor

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Mian Babar Saghir

Pakistan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Chaudhary Mohammad Asif

Pakisan Tehrik-e-Insaf


Random Name
Chaudhary Mohammad Tufail

Pakistan Muslim League – Nawaz


Random Name
GHULAM FARID KATHIA

Pakistan Peoples Party (PPP)


Random Name
RANA AMIR SHAHZAD TAHIR

Pakistan Peoples Party (PPP)


Random Name
SARMAD SHAFQAT

Pakistan Peoples Party (PPP)


Random Name
MUHAMMAD IKRAM UL HAQ

Muthida Majlis e Amal – MMA


Random Name
Sardar Asad Khan Baloch

Ex-District Mayer Sahiwal

  Pakistan Muslim League-Nawaz


Random Name
AD Chaudhary

Muthida Majlis e Amal – MMA

  Sahiwal


Random Name
Haroon Zaman Khagga

Independent Candidate


Random Name
CHAUDHRY NAEEM NISAR ARAIN

Independent Candidate


Random Name
Rai Munsaf Shabeer Ahmad

Independent Candidate


Random Name
Chaudhary Mohammad Majid

Pakistan Muslim League – Nawaz


Random Name
Dr. Muhammad Saleem Ch.

Pakistan Tehrik-e-Insaf

  Ex-Nomination - Pakistan Muslim League Nawaz