Top Govt. Officials

Random Name
Mr. Muhammad Ahsan Waheed

Commissioner Sahiwal Division

Main Farid Town Road Sahiwal

TEL : (040) 920049


Random Name
Humayun Bashir Tarar

Regional Police Officer (RPO / DIG)

Jahaz Ground Road, Sahiwal

TEL : 040-9200085


Random Name
Mr. Zeeshan Javaid

Deputy Commissioner (DC)

Farid Town Road, Sahiwal

TEL: 040-9200060


Random Name
Mr. Cap. (R) Muhammaad Ali Zia

District Police Officer (DPO)

Main Farid Town, Sahiwal

0409200051


Random Name
Mr. Cap. (R) Mudassar Manzoor

In-charge – E-Khidmat Markaz, Sahiwal

Farid Town, Sahiwal


Random Name
Dr. Muhammad Nasir Afzal

Vice Chancellor – University of Sahiwal

University of Sahiwal, Farid Town, Sahiwal


Random Name
Dr. Zulfiqar Ali Saqib

Chairman Sahiwal Board

Main Farid Town Road, Sahiwal


Random Name
Dr Hafiz Fida Hussain

Controller Examination – Sahiwal Board